LM2576-LM2596 ile uğraşanlara...

Başlatan bymax, 15 Eylül 2020, 06:41:33

bymax

 3A'lık maksimum yük akımı her zaman yeterli olmayabilir.Bu soruna bir çözüm
8A'ya kadar artırılmış çıkış akımına sahip LM2576


Özellikler:

    Besleme gerilimi - 35 ... 45V;
    Çıkış voltajı - 1.23 ... 27V;
    Çıkış akımı - 8A;
    Akım sınırlaması - 0.1 ... 8A;
    Uin = 40V, Uout = 12,2V ve akım 3,5A'da verimlilik -% 70;
    Uin = 33V, Uout = 18V ve akım 5A'da verimlilik -% 77;
    12V çıkış voltajında ​​ve 5A akımda yükte dalgalanma:

Devrenin temeli MC DA2'dir. DA2 çıkışı ile seri olarak bağlanan VT1 transistörü, yükteki akımı artırmaya izin veren bir verici takipçisi görevi görür. Direnç R8, DA2'nin çıkış akımını yaklaşık 100 mA'da sınırlar, ayrıca DA2 darbesinin azalmasıyla transistör VT1'i kapatır. Yükteki akım sınırlaması, direnç R14 üzerinde uygulanır. Yük akımı seviyesi, DA3.2'de bir diferansiyel amplifikatör kullanılarak izlenir. R14 şöntündeki kayıpları ve güç kaybını en aza indirmek için, 10'luk bir voltaj kazancı vardır ve bu da R14 şöntünün azaltılmasına izin verir. OA DA3.1, yükteki akımı sınırlayan bir karşılaştırıcı olarak kullanılır. Referans voltajı (sınırlama seviyesi) DA1 dengeleyiciden R3 ... R5 bölücü üzerinden DA3.1'in 2. pinine gelir. Pin 3'te, karşılaştırılan voltaj amplifikatörden DA3.2'ye verilir.DA3.1'in 3. pimindeki voltaj seviyesinin pim 2'deki voltaj seviyesini aşmaya başlaması durumunda, op-amp DA3.1 pim 1'in çıkışında (1.23V'den fazla, referans voltaj LM2576) girişte yüksek bir seviye belirir. vyv.4 VD2 diyotu aracılığıyla OOS DA2, çıkış voltajını sınırlar, böylece yükteki akımı stabilize eder. Bu durumda, akım sınırlamasının R9, VT2, R10, HL1 elemanları aracılığıyla gösterilmesi gerçekleştirilir. Gerilim geri beslemesi, bölücü R17, R18 pahasına gerçekleştirilir. Çıkış voltajı Uout = (((R17 / R18) +1) * 1.23) V formülüyle belirlenir. DA3.1 op amp üzerindeki gerilim geri beslemesini akım sınırlama sinyalinden ayırmak için direnç R16 gereklidir. DA3.2 op-amp'in yanı sıra direnç R7'nin geri bildirimine dahil olan VD3 diyot, yükte akım yokluğunda DA3.2 op-amp çıkışındaki sabit bileşeni ortadan kaldırır (şönt R14),LM358 MC, tek kutuplu güç kaynağı ile sıfır olmayan minimum çıkış voltajına sahip olduğundan.
Güç kaynağı devresinin besleme voltajı 33V'den düşükse, DA1 stabilizatörünün R1, R2 bölücü değerlerini Uout = (((R1 / R2) +1) * 1.25) V formülüne göre yeniden hesaplamak gerekir. DA1 stabilizatörünün görevi, op-amp DA3'ün kararlı besleme voltajı ve bölücü R3, R4, R5 üzerindeki akım sınırlama devresi için referans voltajıdır. Meydana gelen dalgalanmayı hesaba katarak DA1 stabilizatörünün giriş ve çıkış voltajı arasındaki farkın en az 3V olması gerektiği unutulmamalıdır. Güç kaynağı ünitesinin bir bütün olarak normal çalışması için yaklaşık olarak aynı fark gereklidir, yani. maksimum çıkış voltajı, besleme voltajından en az 3 volt daha az olmalıdır, ancak 5 volt veya daha fazla bir marjın olması daha iyidir.
kaynak:https://cxem.net/pitanie/5-393.phphttp://cxem.net/pitanie/files/5-393_Polzovateljam.rar

seron


PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly