image

Ana içeriğe git
Konu: Neden Linux: Şahsi sunum (1723 Kez okunmuş)

Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #45
Bu konuda uygun bir zaman tartışma açıp kıyasıya kavga edebiliriz dostum.
Bilirsin ben bu gibi kavgaları severim.
Çünkü bu gibi kavgalardan bilgi doğacaktır.
ÖZEL İLAVE:
Reverse engineering konusu sürücüler ile bağdaştıramadığım için şu an yorum yapamıyorum.
Ancak bahsi geçen mevzuu donanım içerisindeki komutları generic olarak elde etmek ise bu tamamen yasaldır. Sadece bu sürücü bana aittir denilemez. Yani linux geliştiricileri bu sürücüyü ben yazdım diyemez. Sadece test ettim ve onayladım diyebilir.
Yukardaki vermiş olduğum kod satırlarında örnek teşkil edebilecek sürücüler görebilirsin.
Driverler işletim sistemlerine has üretilirler.GNU veya linuxa tanıtmak için yeni baştan driver yazılmalı.Şimdi findows için yazılan sürücü kapalı kaynak linuxta çalışmaz.Çalışması için kodun reverse engineering tekniği ile çözüp komutları linuxa göre yazmak gerek.ama üretici diyor ki sen driveri reverse engineering ile çözemezsin.

Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #46
Driverler işletim sistemlerine has üretilirler.GNU veya linuxa tanıtmak için yeni baştan driver yazılmalı.Şimdi findows için yazılan sürücü kapalı kaynak linuxta çalışmaz.Çalışması için kodun reverse engineering tekniği ile çözüp komutları linuxa göre yazmak gerek.
Evet.
Yeniden yazılması gereken bu komutları nasıl anlayabileceğiz. Ne ile bağdaştırabileceğiz?
Windows için yazılmış bir sürücü mantığı bir işlecin ne gibi işlemleri yapması gerektiğini (işletim sistemi yönergeleri) belirtmektedir. Yani makina dili assembler ve yazılım dili. sonuç direk olarak makina koduna gelmektedir.
Resimle anlatmaya çalışayım.

Bir PC de bir iş yaptırılmasının esası makina kodudur. Makina kodları ise bir işlemcinin anladığı yegane dildir. Yani bir işlemci, basic, fortran, dos veya linux gibi yazılım kodlamalarından hiçbirşey anlamazlar. Onların anladıkları tek dil vardır makina kodu denilen dizgeler.
O halde bu dizgeleri işlemcilere nasıl iletebileceğiz.?
İşlemcilerin çalışabilmeleri için önbellek üzerinde LATCH edilmiş ön bilgilere gerek vardır. Bu bilgiler hangi dille yazılmış olurlarsa olsunlar resimde anlatılmaya çalışılmış olan makina dili komutlarının ön hafızaya alınmasını ve adreslenmesini sağlamaktadır. Bu adresleme mantığı bir uygulamanın veya yönergenin hangi adres ve mantık doğrultusunda işleneceğini belirtir.
Resimdeki atmasyon komutları ele alalım.
İlk satırda makina dili ile CLS komutu verilmiştir. CLS komutunun (ASSEMBLER) karşılığı basicte clear screen anlamı taşımaktadır. Yani ekranı temizle.
Sonraki komut RTN yani return geri dön komutudur. Bu komut basicte aynı yazılsa bile başa dön veya uygulamayı içeri al anlamına da gelmektedir. Ben sembolik olarak takipçinin (CURSOR) ekranın başına dönmesi komutunu ifade ettim.
Sonraki komut olan LDA (Load akkumulator) hazır bekleyen depodan bir değer yükle anlamındadır. Yani verilen bir adrese belli bir değer yükleyerek bir sonraki komutumuz ile bunu ekrana print edebiliriz. (Ekranda göstermek)
Örneğin ekranda bir sprıte (Önceden yaratılmış belli matrix alanındaki şekiller. Bu şekiller bir harf olabilir, bir ASCII kodu olabilir veya kalp şeklinde bir şekil de olabilir. Anlaşılması açısından, eğer bu kod bir ASCII ise ve 41 değerine sahipse bu bir A harfidir.
A harfinin ekrana yazılabilmesi için basite indirgenmiş bu atmasyon komutlar yine atmasyon olarak şu şekilde interrupt edilebilir.
PRINT SCREEN ''A'' Bir basic anlatımı.
Anlatımlarımı mümkün olduğunca basite indirgediğimden ve bilgilerim çok eskiye dayandığından yanlışklarım varsa belirtebilirsiniz.
İşte buradaki ana tema bir işlemcinin anlamış olduğu dilin esasen makina dili olduğu, bu dilin içeriği işlemcinin içerisinde olduğundan değiştirilemeyeceği, sadece bu komutların verilebilmesi için mevcut yazılım dillerinin kullanılması gerekliliği anlatılmaya çalışılmıştır. Yani bir donanım üreticisi bir işlec üretirken bunu belli işleri yapacak şekilde üretirler ve makina kodlarını belirtirler. Bunların belli şekillerde yorumlanarak uygulanması esası ise işletim sistemi komutlarına aittir.
Basic bir işletim sistemidir.
DOS bir işletim sistemidir.
BIOS bir işletim sistemidir.
Findows, Mac-OS veya Linux türevleri de birer işletim sistemleridir.
Bu durumda bahsetmiş olduğun tersine mühendislik olayını inceledim.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tersine_m%C3%BChendislik

Edinebildiğim tek bilgi ise yukardaki resimde işaretlenmiştir.
Yani tersine mühendislik sürücü yazılımında sadece interrupt çözümüne yarayabilmektedir. Dolayısı ile bahsi geçen şu cümle doğrudur.

Alıntı
ama üretici diyor ki sen driveri reverse engineering ile çözemezsin.
Konuya anlaşılırlık açısından ve tarafsızlık ilkesi ile iki link daha ilave edeyim.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amiga
Commodore seriisi PC ler incelenip işletim sistemleri ele alınırsa SÜRÜCÜ kavramı için yeni bir anlayış oluşacaktır.
Keza daha eski PC lerden olan şu üründeki sürücü kavramları bizlere fikir verecektir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Macintosh
Bu iki ürün incelendiğinde ben tek bir ortak yön görmekteyim :D
Her iki PC de de MOTOROLA 68000 işlemcileri kullanıldığı görülmektedir. Gerek AMIGA PC ler gerekse MACHINTOSH'lar aynı işlemcileri kullandıkları halde farklı işletim sistemleri kullanmaktaydılar. Aynı işlemcileri (Veya donanımlar) kullansalar da o sürücü benimdi, bu sürücüyü benden çaldın kavgaları yoktu.

Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #47
Tersine mühendislik kavramını araştırmak için ubuntu veritabanından boktan.. PARDON... BOKKEN yazılımını indirdim.
Tam anlamıyla gelişmiş bir yazılım olmadığı için belli formatlarda desteği bulunmakta imiş.


Bazı dosyaları incelemek ve disassemler için yükledim.


Bir EXE (çalıştırılabilir windows dosyası) desteği olmadığı için başka arayışlara girdim.
BLESS HEX editör bana yakın gelse de bilgi birikimim ne yazık ki 30 sene önceden kalma olduğu için pek birşey anlayamadım :D

Bulabildiğim ve yukarda bahsetmiş olduklarım doğrultusunda sadece bir A harfi olmuştur.
Ancak işin temeline indiğimizde şunları anlayabiliriz.
Bir HEX editör yazılımı ile makina dilleri satırlarına ulaşabilmekteyiz. Ancak bu dilin yorumlanması ve assembler ile yazılım haline getirilmesi bizlere sadece komutun makina dilini gösterebilmektedir. Bunun assembler ile diğer dillerdeki komutlara çevrim işleminin hiç anlamı olmamaktadır. Çünkü windows tabanında bir yazılım dili kullanılırken linux tabanında mutlaka ki başka dil kullanılmaktadır.
Gıcıklık olsun diye MCU 8051 IDE interrupter ile YAMYAM yazdım. Ancak interrupt edemiyorum. :(


Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #48
Geldim.
Yazdıklarınızı inceledim.
Kifvet, bahsi geçmiş konuda (gücenmene demeyeyim) olumsuz düşünmene neden olacak hiçbir durum oluşmamış. Yani kuruntuya kapılmışsın. Onur abi sana darılmamış veya dışlamamış. Güzel güzel fikir/bilgi/deneyim paylaşmışsınız. Sen sıkıntı görmemişsin. Sırf benim dediğimi niye reddediyorsunuz diye küsüp giden üyeler oldu. Hemi de okumuş etmiş kişiydi bunlar. Kötü kişi değillerdi ama aşırı tepki gösterdiler.

Ve Yamyam abi,
Anladığım kadarıyla oldukça bilgi birikimin var.
Yalnız,
her ne kadar bir donanıma kumanda etmek için, temel olan şey "makine kodu" olsa da,
Donanımı üreten şahıs,
-gerek donanımı,
-gerekse yazılımını(sürücü)
"kapalı kaynak" olarak üretmiş ve "makine kodunu çözmeni" lisans anlaşması ile yasaklamıştır.

Netice olarak, Linux dağıtımlarını yapan veya bunlar için donanım sürücüsü yapanların, linux driveri yapması her halükarda yasaktır.
Yani şunu demek istiyorum:
Bu Linuxcular, sistemin(OS) donanım üzerinde düzgün çalışması için neticede donanımı çözmek zorundalar >> YASAK!

Zaten bu iş delicesine zor olduğundan, firmanın ürettiği sürücüyü inceleyip, söküp(tersine mühendislik) bu sürücüden linuxda çalışabilenini yapmayı tercih ediyorlar >>> O DA YASAK!

Yani,
Bir yazılımı ister "bokken" ile ister başka yazılımlarla evet açıp incelersin.
Ama mesele şu ki, (en azından benim gördüğüm donanım sürücülerinde) donanım üretici firmalar izin vermiyor.

DİKKAT:
Haaa.. bir şey de demiyorlar sanırım; zira dava mava açan da yok. Linuxcuları bir şekilde idare ediyorlar; ne de olsa onlar da üretilen bu donanımları satın alacak potansiyel müşteriler ;)  :)
Netice itibariyle ben bunları kafaya takmaktan ziyade:
-Korsan kullanmak istemediğim için
-Yığınla para ödeyecek gücüm olmadığı için
-Yığınla işi yapcak çeşitli programlara mecburi olarak ihtiyaç duyduğum için,
Genellikle Linux dağıtımları + Açıkkaynak programları tercih etmeye çalışıyorum. "Çalışıyorum"un altını çizdim: Daha evvel de dediğim gibi, bazı/birçok açıkkaynak yazılım, kapalıkaynak ücretsiz yazılıma kıyasla daha başarısız(daha doğru ifadeyle başarımı düşük) olabiliyor.

-Tamamiyle özgür olan yazılımlar ise sayıca az.
-İhtiyacı karşılamaktan çok uzak.
-Geliştirilmeleri çok yavaş; kullanılır hale gelmeleri için ömrüm yetmez.

Bir örnek:(uzattım afedersiniz)
Libreoffice.
Bu yazılımda bazı sorunlar vardır:

-Bu sorunlardan bazıları tarafımca tesbit edilerek LO foruma başlık açılmıştır.
-Forum yönetiminin tavsiyeleri işe yaramamıştır.
-Forum yönetimi ricam üzerine geliştirici ekibe geribildirim göndermiştir.
-Geliştirici ekip tamam bakarız diye yanıt vermiş, "eskiden beri bilinen bir soruna değinmişsiniz" demiştir.
-Bu olaydan sonra 3 veya 4 yeni sürüm çıkarılmıştır.
-Bu çıkarılan sürümler tarafımca indirilip bizzat test edilmiştir.
-Testler sonucunda bırakınız geribildirdiğimiz sorunun giderilmesini, bilinen diğer HİÇBİR sorun giderilmemiş; sadece programın düğmeleri daha cafcaflı yapılmış, açılırken gözüken açılış ekranı yenilenmiştir. Boyut da her nasılsa önceki sürümlere göre giderek arttırılmıştır.
-Neyi yeniledikleri, tarafımca anlaşılamamıştır.
Yukarıdaki örnek, çok geniş bir kullanıcı kitlesince ihtiyaç duyulan bir yazılımdır. Önemli bir yazılımdır. Ama ne kadar zordur ki, yapımcı ekip bu sorunları çözememektedir. (program geliştirmek zordur malumunuz. hata gidermek ise programı baştan yazmaktan daha zor olabilir bazen)

İşte durum bu...
Usta değilim. Sadece hobistim.
Yanıtlarıma bakarak beni usta zannetmeyin.

Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #49
ET'siz @seron 
Makina dilini ne linux ne windows ne de başka bir işletim sistemi ile karıştırma.
Bir makina sadace bu dilden anlar. Bu dilden yazılım ile çalıştırılan bir PC ne findows ne linux ne de amiga'dır.

Alıntı
"kapalı kaynak" olarak üretmiş ve "makine kodunu çözmeni" lisans anlaşması ile yasaklamıştır.

Netice olarak, Linux dağıtımlarını yapan veya bunlar için donanım sürücüsü yapanların, linux driveri yapması her halükarda yasaktır.
Makina kodu kapalı kaynak değildir. Assembler dili kapalı kaynak değildir. Bunların çözülmesi gibi bir unsur da sözkonusu değildir. Makina dili makinanın içerisinde mevcut olan kendi yönergeleridir. Sen bir işlemcinin bilmem şu bitini bitleyip diğer bitini böcükleyip kalan bitini de bipbipleyebilirsin. Bu yaptıklarından o makina anlıyorsa işleyecektir. Anlamıyorsa işlemez.
Makina kodunun çözülmesi öncelikle assembler geçişi ile yapılır. Assemblerden sonra yazılım dilleri gelir. Esasen assembler de bir yazılım dilidir. İşte bu dilden sonraki diller bizlere mevzu bahis olan işletim sistemlerinin kendi anladığı dilleri ifade etmektedir.
Bir linux sürümü kurulum esnasında makina dilini GENERIC çözümlemesiyle anlıyor ve ilgili linux sürücü komutlarını sisteme kuruyorsa DÜNYADA HİÇBİR YASA bana HÖT diyemez.
Yukarda yazmıştım. Bu mevzuuda mikrosoft firmasına dava açılmıştır ve firmanın BEN MAKİNA KODLARI SATMIYORUM UYGULAMA KOMUTLARINI SATIYORUM ifadesinden sonra mahkemeden beraat etmiştir.
Makina kodları satılamaz, değiştirilemez, bir başka makinaya adapte edilemez. Z8088 işlemcilerinin anladığı makina dili komutları ile MOTOROLA 78000 işlemcilerinin barındırmış olduğu makina kodları aynı değildir. Bu iki makina birbirlerinin dilinden dişinden anlamazlar.
Ancak sözkonusu IBM uyumu ise iki makina birbirlerinin dilinden dişinden anlarlar. Ki bu durumda gerek intel tabanlı olsun gerekse AMD tabanlı olsun IBM uyumu var ise birbirlerinin dilinden dişinden anladklarını söyleyebiliriz.
Linux dağıtımlarının sürücü yapmalarının yasak olduğunu kimden duyduysan ona benden SALAM SÖYLE göözlerinden ISIR.
Adam linux dağıtımı kullanacaksa kendi donanımlarını linux sürücüleri doğrultusunda çalıştıracaktır. Ne yani donanımları findows sürüleri ile mi yoksa sürücüsüz mü çalıştıracaklar ;D GIDIKLAMA YAMYAMI :)) 

Şuradaki adam benden daha iyi yazmış.
http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2009/10/12/makine-dilleri-machine-langauge/
Git oku.
Şunlar da benim nostaljim
http://nightnetwork.org/writings_tr/6502_makine_dili/html/6502_makine_dili.html
Uygun bir an okurum :D


Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #50
Donanımı yapan(çipleri sıfırdan üreten) örnek AMD firması, benim çiplerimin assembly veya makine kodlarını açıp bakamazsın, bana özgüdür, teliflidir, ottur, köktür diyemez mi?
Yani, Tamam Linux programlayıcısı, bunları değiştirmiyor ama onu çalıştıracak kodları bilmediğinden windows sürücülerini açıp bakıp kopya çekip bunları Linuxa uygun şekilde yeniden yazıyor ya da Linux'un anlayacağı programlama diline convert ediyorsa, donanımı yapan firma "hooop dur bakalım benim donanımı kumanda edecek kodları açamazsın, inceleyemezsin, değiştiremezsin" diyemez mi?

"Linux dağıtımlarının sürücü yapmalarının yasak olduğunu kimden duyduysan ona benden SALAM SÖYLE göözlerinden ISIR."
Hemen tanıştırayım seni :D
bilgisayarına yüklediğin ekran kartının içerisinde gerek kurulumda gerekse windows versiyonunun kurulum klasörlerinin içinde bir yerlerde bir EULA PDF(veya doc veya txt) belgesi vardır. Selam söylediğin şahıs bizzat odur. :D
Usta değilim. Sadece hobistim.
Yanıtlarıma bakarak beni usta zannetmeyin.

Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #51
Donanımı yapan(çipleri sıfırdan üreten) örnek AMD firması, benim çiplerimin assembly veya makine kodlarını açıp bakamazsın, bana özgüdür, teliflidir, ottur, köktür diyemez mi?
Yani, Tamam Linux programlayıcısı, bunları değiştirmiyor ama onu çalıştıracak kodları bilmediğinden windows sürücülerini açıp bakıp kopya çekip bunları Linuxa uygun şekilde yeniden yazıyor ya da Linux'un anlayacağı programlama diline convert ediyorsa, donanımı yapan firma "hooop dur bakalım benim donanımı kumanda edecek kodları açamazsın, inceleyemezsin, değiştiremezsin" diyemez mi?

"Linux dağıtımlarının sürücü yapmalarının yasak olduğunu kimden duyduysan ona benden SALAM SÖYLE göözlerinden ISIR."
Hemen tanıştırayım seni :D
bilgisayarına yüklediğin ekran kartının içerisinde gerek kurulumda gerekse windows versiyonunun kurulum klasörlerinin içinde bir yerlerde bir EULA PDF(veya doc veya txt) belgesi vardır. Selam söylediğin şahıs bizzat odur. :D
Yahu bu adam beni akıllı edecek.
Donanımı yapan donanımın kodlamalarını bana nasıl ve ne şekilde verecek?
Yok kardeş ben bu kodları vermem sen biliyorsan çalıştır mı diyecek?
Sen şunu anlamıyorsun. Sonradan vermiş olduğum ilk linki iyi oku.
Makina dili=Assembler=Yazılım dilleri. En yukarda vermiş olduğum beyaz sayfaya bak.
Yazılım dillerinde içeriği yasalarca koruma altına alınmış olabilir, ancak makina kodu ya da assembler için hiçbir yasa işlemez. Ben o donanımı alıyorsam işleteceğim demektir.
PDF MDF gibi yazılımlar ise belli tabanda yazılmış uygulama yazılımlarıdır. Bunlar armut bile değildir.
Bizim konumuz neden linux ise linux yazılımlarının içerdiği kodlardan ya da sürücülerden bahsetmekten kimseler bizleri alıkoyamaz. Ama linux yazılımların da sonunda çevrildiği tek dil makina dilidir.

Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #52
Valla ben yokken burada iyi çalışmalar olmuş :D
1.Olayın aslı tamamen anlaşmalar ile alakalı.Bütün sürücüler böyle kapalı kaynak değil ve kısıtlı lisans sözleşmeleri yok.Firmalar diğer firmalar ile anlaşarak tüketiciye yaptırım uygulamak adına bu saçmalıkları yapıyorlar.Yoksa zaten sen donanım üreticisisin donanımdan para kazanacaksın yazılımından değil.Senin donanımı fazla satabilmen için desteğini her türlü işletim sistemine vermen lazım ki bu zor bişey değil.Ama diğer işletim sistemlerinin gelişmesini istemiyorsan (herhangi bir anlaşman varsa) kapatırsın desteğini olur biter.
2.Reverse engineering dili sadece bilgisayar ortamında değil donanım datasheetleri üzerinde yer alan anlatımlar ile ram üzerinde o anki driveri çalıştırıken ki komutların toplanması çözümlenmesi ile de alakalıdır.Sadece sürücü dosyası yeterli değildir.Misal ben PIC programlarken PIC mimarisindeki opcodeleri kullanarak önceki yazılımın ne yapmaya çalıştığını assembly dili ile az buçuk başarmıştım.
3.Ben kimse ile kırıp gücenmek kavga etmek niyetinde değilim.Benim aradığım şey samimiyet sevgi saygı.Bunları bulduğum yerde konuşur katkı sağlar elimden geleni yaparım.Bunun zedelendiğini düşündüğümde ortamdan ayrılırım.(Olay çözülene kadar sadece).Ben daha sonralar pek ortalıkta dolaşmadım :D merak edende olmadı beni yamyamlar mı götürdü diye ? :D bu nasıl yamyam kardeşliği yahu :))

Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #53
Bak anlatımın yanlış değil.
Fakat benim anlamadığım şu:
O zaman ben de microsoftun Windowsunu alırım, itiraz ederse, kardeşim, burada aslolan makine kodlarıdır, ben senin windowsunu senin gibi C+ ile değil de java ile convert edip/derleyip kullanıyorum. sanane? diyebilirim. Ne de olsa windows dahi temelde makine dilidir/makineye kumanda eden bir programlar bütünüdür. Tüm programlar da öyle. Yani, o zaman, kaçak-korsan diye birşey de yoktur. Zira her program aslen donanıma kumanda ettiğine ve aslen zaten bilinen kodları kullandığına göre, hiçkimse benden hak talep edemez.
??? ::)  ???  :P
tamam ben olayı saptırıyor olabilirim. ancak, kendin diyorsun, bir donanımın kodları başka bir donanıma uymaz; hepsi kendine özgüdür. örnek: ben bir çip yaptım, ama bu çipin nasıl çalıştığını sır gibi saklıyorum ve bunu çalıştıran kodları da şifrelemişim, kitlemişim. açamazsın kardeşim sadece sana verdiğim görsel arayüz(GUI - hani windowsun görsel arayüzü pencereler sitiller) ile kullanın demişim. sen yok hayır, böyle bir yasak koyamazsın, çünkü kodlar(makine dili: 010111010111111000010) zaten ortak bir dildir, diyebilir misin?

ya da ben daha fazla mı saçmaladım acep?...
DÜZELTME:
bu yazı yamyama verilmiş bir yanıt. araya kifvet karışmış :)
Usta değilim. Sadece hobistim.
Yanıtlarıma bakarak beni usta zannetmeyin.

Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #54
ET'siz @seron .
Bir zamanlar commodore 64 ile basic çalışırken şunları yapmıştık.
Normalde çalıştır anlamına gelen RUN komutunu değiştirip RANULAN yapmıştık.
Yani o yazılımda işleyişi başlatmak için RANULAN yazmalıydık. RUN yazılınca anlamıyordu.
Şimdi biz o komutu çaldık mı yoka yeniden mi yarattık?

ET'li ve kıym'ETli @kifvet‍ 
Sen geldiğinden beri kavgalar bana yararlı olmaya başladı. Eskilere geri döndüm. Eski bilgilerimi tazeledim.
Ama gördüm ki eskileri bile unutmuşum :D
Bir zamanlar C64 te virüs böcüğü yazmış olan ben, şimdilerde komutları bile hatırlayamaz olmuşum. Eee ne de olsa 35 sene gibi uzun bir zaman.

Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #55
ET'siz @seron .
Bir zamanlar commodore 64 ile basic çalışırken şunları yapmıştık.
Normalde çalıştır anlamına gelen RUN komutunu değiştirip RANULAN yapmıştık.
Yani o yazılımda işleyişi başlatmak için RANULAN yazmalıydık. RUN yazılınca anlamıyordu.
Şimdi biz o komutu çaldık mı yoka yeniden mi yarattık?
O run komutunun neyin run komutu olduğunu bilmiyorum. ama o işletim sistemi kapalı kaynak kodlu ise ve OS'un temel komutlarından biri ise,
Kurallara aykırı davranmışsınız. Tabi yaptığınız etik değil anlamında söylemiyorum bak yukarıda ne dedim:
"Firmalar,
açmanı,
görmeni,
değiştirmeni,
her şekilde gurcalamanı
istemiyor"
Yapamazsın demiyorum, izin vermiyorlar diyorum.

Çipin 16 nolu bacağına verilecek 1 saniyelik 10khz sinyal için "01000100101011" temel kodu gerekiyorsa, bunu o firma belirlemiştir ve
devrenin nasıl çalıştığını bilmeni istemediği gibi
bu kodu görmeni ve bu "01000100101011" kodunu çalıştıracak kodu "run" değil de "runulan" diye değiştirmeni de istemiyor (gibi geldi/ben bunu düşündüğümden bunu aktarmaya çalışıyorum). Çünkü mesele sadece ""01000100101011" kodunu görmen veya değiştirmen değil; o kodu kullanacak programlama dilini kullanman. Çünkü programlama diline o "01000100101011"i adapte edebilmen için o "01000100101011"i görmek ve ne işe yaradığını anlamak zorundasın. adamı ticari sırrını ele geçirmiş oluyorsun. ;)  :) 
kafe kapanmak üzere.
yine git/tüymek zorundayım. :D
herkese selam eder, umarım yarın devam ederiz. :D
hoşçakalın tekrar.
Usta değilim. Sadece hobistim.
Yanıtlarıma bakarak beni usta zannetmeyin.


Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #57
ET'li ve kıym'ETli @kifvet‍ 
Sen geldiğinden beri kavgalar bana yararlı olmaya başladı. Eskilere geri döndüm. Eski bilgilerimi tazeledim.
Ama gördüm ki eskileri bile unutmuşum :D
Bir zamanlar C64 te virüs böcüğü yazmış olan ben, şimdilerde komutları bile hatırlayamaz olmuşum. Eee ne de olsa 35 sene gibi uzun bir zaman.
Valla faydam dokundu ise ne mutlu :))
Sen benden iyisin o zaman ben şu aralar adımı bile unuttum unutacam :D
Hiç böcük yazmaya merakım olmadı ya da ne bileyim vaktim mi olmadı bilmiyorum.Turbo pascal ile başlayan yazılım hayatımın sonrasında delphide biraz debelendim sonra C öğrendim filan falan ama şimdi çoğu komutu unuttum.

Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #58
Valla faydam dokundu ise ne mutlu :))
Sen benden iyisin o zaman ben şu aralar adımı bile unuttum unutacam :D
Hiç böcük yazmaya merakım olmadı ya da ne bileyim vaktim mi olmadı bilmiyorum.Turbo pascal ile başlayan yazılım hayatımın sonrasında delphide biraz debelendim sonra C öğrendim filan falan ama şimdi çoğu komutu unuttum.
Yoh sen benden daha iyi imişsin.
Ben C64 te PET BASIC iği mıncıkladım. Sonra da makina koduna giriştim.
Amiga 500 Amiga 600 1200 derken PC ye takılınca başka bir dil de öğrenemedim. Sadece adlarını duydum o kadar.
Zaten virüs böcüğü yazmanın temeli makina dilinden anlamaktı. Kod satırları içerisine ancak makina kodu vasıtasıyla girebiliyordun.

Ynt: Neden Linux: Şahsi sunum

Yanıt #59
Yoh sen benden daha iyi imişsin.
Ben C64 te PET BASIC iği mıncıkladım. Sonra da makina koduna giriştim.
Amiga 500 Amiga 600 1200 derken PC ye takılınca başka bir dil de öğrenemedim. Sadece adlarını duydum o kadar.
Zaten virüs böcüğü yazmanın temeli makina dilinden anlamaktı. Kod satırları içerisine ancak makina kodu vasıtasıyla girebiliyordun.
Makina diline bende o zaman baya merak sarmıştım ama şu mimari tipleri ve opcodelerden bi haber olduğumdan dedim bu mühendislere ilham mı geliyorda yazıyorlar bu komutlar da nerden çıktı demiştim ama sonrasında anladım kine onları zaten baştan tanımlamışlar ben cahal olduğumdan dolayı ilk başta anlayamamıştım :D