Ana içeriğe git
Konu: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı (38936 Kez okunmuş)

Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #90
Eyüp Bey
çeviride bazı yerlerde ,elektronikte ne dendiğini bilmediğim için zorlanıyorum.Acaba pdf dosyanın 12 sayfasındaki formüllerde geçen o simgelerin, Türkçe karşılıklarını yazarmısınız.-ki onlara göre ne demek istendiği daha kolay anlaşılabilir.

Selamlar
Flatron

Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #91
Merhaba...

Aw : Winding window area of the core in mm2 = mm2 olarak nüvenin sarım alanı boşluğu
Ae : Cross sectional area of the core in mm2  =  mm2 olarak nüvenin kesit alanı
Bsat : Saturation flux density in tesla.           = Saturasyon akı yoğunluğu
Co(n) : Output capacitor of the n-th output   = n-th çıkışın konansatör değeri
Dmax : Maximum duty cycle ratio                   = Maksimum dolu-boş oranı
Eff : Estimated efficiency                            = Tahmin edilen verim
fL : Line frequency                                    = Besleme Hattı frekansı
fs : Switching frequency of FPS                    = Anahtarlama frekansı (FPS ye uygulanan)
Idspeak : Maximum peak current of MOSFET  = MOSFET \'in maksimum tepe akımı
Idsrms : RMS current of MOSFET                 = MOSFET Rms akımı
Ids2 : Maximum peak drain current at the maximum input voltage condition. = Maksimum giriş voltajındaki maksimum tepe drain akımı
Iover : FPS current limit level.   = FPS akım limiti
Isec(n)rms : RMS current of the secondary winding for the n-th output = n. çıkışın RMS akımı
ID(n)rms : Maximum rms current of the rectifier diode for the n-th output = n. çıkışın diyot iletim akım değri
Icap(n)rms : RMS Ripple current of the output capacitor for the n-th output = n. çıkışın kondansatöründe görünen RMS parazit akım
Io(n) : Output load current for the n-th output = n. çıkışın akımı
KL(n) : Load occupying factor for the n-th output  = n. çıkışın toplam yükteki payı
KRF : Current ripple factor  = Akım parazit değeri
Lm : Transformer primary side inductance  = Trafo giriş tarafı Endüktansı
Llk : Transformer primary side leakage inductance = Trafo giriş tarafı kaçak endüktansı
Losssn : Maximum power loss of the snubber network in normal operation = normal çalışmada sönümlendirme devresinin maksimum güç kaybı
Npmin : The minimum number of turns for the transformer primary side to avoid saturation = Saturasyona girmeden giriş için minimum tur.
Np : Number of turns for primary side = Giriş tarafı tur (sarım) sayısı
Ns1 : Number of turns for the reference output = Reference çıkışın tur sayısı
Ns(n) : Number of turns for the n-th output = n. çıkışın tur sayısı
Po : Maximum output power = Maksimum çıkış gücü
Pin : Maximum input power = Maksimum giriş gücü
Rc(n) : Effective series resistance (ESR) of the n-th output capacitor. = n. çıkışın etkin seri direnci (ESR)
Rsn : Snubber resistor = Sönümlendirme direnci
RL : Effective total output load resistor of the controlled output = Kontrollü çıkışın etkin toplam yük direnci
Vlinemin : Minimum line voltage = Minimum hat voltajı
Vlinemax : Maximum line voltage = Maksimum hat voltajı
VDCmin : Minimum DC link voltage = Minimum DC bağlantı voltajı
VDCmax : Maximum DC line voltage = Maksimum DC bağlantı voltajı
Vdsnom : Maximum nominal MOSFET voltage = Maksimum MOSFET voltaj kapasitesi
Vo1 : Output voltage of the reference output. = Referans çıkış voltajı
VF1 : Diode forward voltage drop of the reference output. = Referans çıkışı diyotunun iletim anındaki volj değeri
Vcc* : Nominal voltage for Vcc  = Vcc için gerçek değer
VFa : Diode forward voltage drop of Vcc winding  = Vcc sargısı için kullanılan diyotun iletim anındaki voltaj değeri
VD(n) : Maximum voltage of the rectifier diode for n-th output = n. çıkışın diyotunun maksimum voltajı
ΔVo(n) : Output voltage ripple for the n-th output = n. çıkışın parazit voltajı
VRO : Output voltage reflected to the primary = Girişe göre çıkış voltajı
Vsn : Snubber capacitor voltage under minimum input voltage and full load condition = minimum giriş ve maksimum yük durumundaki sönümlendirme kondansatörünün voltajı
Vsn2 : Snubber capacitor voltage under maximum input voltage and full load condition = maksimum input ve tam kapasite yükteki sönümlendirme kondansatörünün voltajı
ΔVsn : Maximum Snubber capacitor voltage ripple = Sönümendirme kondasatörü üzerindeki parazit voltaj
Vdsmax : Maximum voltage stress of the MOSFET  = MOSFET in maksimum dayanabileceği voltaj

Umarım işinize yar...

Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #92
Teşekkür ederim .çok işime yarayacak
Sanırım hafta sonuna kadar çeviriyi tamamlarım.
Kolay gelsin

Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #93
Merhaba...

Fırsat buldukça elde ettiğim neticeleri pratikte denemeye gayret ediyorum. Fakat bir türlü istediğim sonucu alamıyorum. Sonunda farkettim ki;

- Elimde 2 tane olan EL16 nüveden bir tanesini parametre bulmakda test amaçlı kullanıyordum. B ve AL gibi değerleri bu nüve üzerinden hesaplıyordum.

- Diğer nüvede ise bu neticelere göre trafo dizaynı yapıyordum. Ben aynı nüveler aynı sonuçları verir diye düşündüğümden böyle yaptım.

Fakat hiç de öyle olmadı. Nedeni ise her nüve kendi farklı özelliklerine sahipmiş. Buna göre yeniden diğer nüve ile ölçüm yaptığımda hesaplarımla aynı neticeyi elde ettim. Bir nüve\'nin 50 uH dediği sonucu diğer nüvede 27uH olarak gördüm. çok büyük farklar.

Bu nedenle devrede hangi nüveyi kullanacaksak o nüve üzerinde testler yapmamız lazım. Belki biliniyordur, ben de biliyordum ama iş uygulamaya geldi mi gözden kaçan bir nokta oluyor.

Selamlar..

Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #94
Merhaba...

Flyback ile ilgili olarak bayağı bir aşama kaydettim. Tek sorun sadece feedback besleme ile çıkıştaki regülasyonun sağlanmasında. Bunu da TL431 ile yapmak lazım. TL431 \'in kompanzasyonunda kullanılacak direnç ve kondasatör değerlerinin çok hassas hesaplanması gerekiyor. Bu konu ile ilgili olayı baştan sona anlatan döüman bulamadığım için deneme yanılma yapmak zorunda kaldım. %100 netice alamasam da hafif bir trafo zırıltısını önleyemedim. Bazı voltaj değerlerinde trafoda zırıltı geliyor. Fakat regülasyon çok güzel oluyor. Trafonun dizaynından değil de, TL431 \'in companzasyonunu tam olarak yapamadığımdan zırıltı oluşuyor. Eğer feedback kullanmadan devreyi regülasyonsuz kullansak hiçbir sorun olmuyor.

şimdi gelelim herkesin ilgilendiği nokta olan trafonun hesabı ve sarımına...

- İlk önce karar vermemiz gereken noktalar var.
i) Elimizde var olan bir trafoyu mu kullanacağız ?
ii) Dizayna uygun bir trafo mu satın alacağız?

- Ben elimizde olan PS Power Supply \'lardan çıkan EL16 trafosunu kullanmak durumundayım. çünkü hesapladığım değere göre trafo bulma şansım olduğunu pek sanmıyorum.

EL16 trafonun datasheet verilerinden bizlere lazım olacak olanlar:

Ac = 0.201 cm2
MPL = 5.53 cm
μr = 1810 (3C90 malzeme için, benim elimdeki bu malzemeden)
lg = 0.009 cm (gap-boşluk)
Bsat = 0.385 Tesla

Bu trafo ile flyback yönteminde 10 W \'a kadar güç çekilebiliyor. Elimizdeki trafonun lg değeri ile oynama şansımız olmasına rağmen özelliğini bozmadan denemeler yapınca 10 W \'lık bir güç çekmemiz zorlaşıyor. 5 W \'lık bir gücü rahtlıkla karşılıyor. Daha fazlası için lg değeri ile oynamak lazım.

İşin fazla teorik kısımlarına girmeden en pretik trafo sarım hesabını anlatacağım. Zaten ben de önce çok teorik çalıştım ama sonunda yine bu pratik yönteme dönmek zorunda kaldım. En azından garantili bir yöntem.

Denemelerde hayati tehlike olmasın diye 30-60 volt aralığını kullanıyorum. Daha sonra isteyen aynı hesaplama yöntemini kullarak 315 Volt için de dizayn yapabilir. Bu durumda

Vin(min) = 30 Volt
Vin(max) = 60 Volt

şimdi öncelikle nüvenin AL değerini hesaplamamız lazım. Eğer AL değerinden gidersek boşlukla ilgili tüm hesapları devre dışı bırakmış ve boşluğun ileride karşımıza çıkaracağı hatalardan kurtulmuş oluruz. ETE arkadaşımızın hazırlamış olduğu bir program ile bu işi kolayca yapabiliyoruz. Bunun için bu programı öncelikle temin etmek lazım. Bu sitede olduğunu biliyorum ama yerini şu an hatırlamıyorum. Ben yine de formüllerini verip kısa bir açıklama yapacağım.

AL = L * 106 / N2  Henry/1000Turns   Bu bize 1000 Tur başına olan AL değerini veriryor. Ayrıca tek tur başına olan formül ise;

AL = L  / N2 Henry/Turns Bu da bize tek tur başına olan değeri veriyor.

Ben 1000 Tur başına olanı kullanıyorum. Hem datasheet \'lerde bu değer daha yaygın kullanılıyor hem de daha güzel sonuç veriyor.

Önce kullanacağımız nüve üzerine tahmini birkaç tur sarıyoruz. Ne kadar çok sararsak o kadar hassas sonuç alırız. Sakın tur sayısında hata yapmayın. çünkü formüle dikkat edilirse N2 olduğu için 1 turluk bir sarım bile çok hataya neden olabilir. Örneğin ben 250 Tur sardığım için buna N=250 diyelim.

Sonra bu sardığımız bobinin L değerini ölçelim. Bunun için L-meter kesinlikle lazım. Bu işlerle uğraşıyorsak L-meter olmazsa olmazlardanmış Bunu bilmeme rağmen bir tane uygun fiatlı bulup alamadım. Sonunda basit bir şeyi kendim yaptım. Heryerde bilgisi var zaten. PIC ile LC meter yazsanız karşınıza gelir. İşimizi görecek kadar çalışıyor. Ölçtüğümüz değer yaklaşık olarak L=13.179 mHenry olacaktır.

Formülde yerine koyunca;

AL = L * 106 / N2  = 13.179 *10-3 / 2502 = 210.86 mH/1000Turns olur.

AL değerini bulmuş olduk. şimdi ileride bu değeri kullanacağımız için bir kenera yazalım. Sonra devre hesabına devam edelim.

Burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta:

Sarım sayısı ile L değerini tuttururken, Bsat değerini aşmamaız gerekliliğidir. Birçok kişi burada hata yaptığı için ha bire malzeme yakıp duruyor. Ben de önce bu hataya düştüm ama erken farkettim. Zaten Flyback devrelerin en büyük zorluğu burada. çünkü B değerini yüksek olmazsa güç çekemezsiniz, yüksek olduğu mu L değeri ihtiyaca uymaz. Bu işin sırrı ise gap(boşluk) da gizli. Bir sürü gap hesabı ypacağımıza yukarıda AL değerini bulmamız bizi kurtaracak.

Bpk = 0.4*pi*Np*Ip(pk)*10-4 / (lg+MPL/μr)  

İleride sarım hesabını yaptıktan sonra bu formül ile Bsat değerini kontrol etmemiz lazım. Bsat = 3850 olarak düşünüyorsak, bizim sorunsuz çalışmamız için Bop =0.280 Tesla (çalışma B \'si) yı geçmemiz lazım.

İşi basitleştirmek için, ben çalışmalarımda bulduğum verileri buraya yazarak, hesaplarda kolaylık sağlamak istiyorum. İsyeten olursa ileride başka değerlerle de bir çalışma yapabiliriz.

İstenen şartlar:

Vo = 5 Volt
Io = 1 Amp (Gerçek uygulamamda 0.91 amp en iyi değer çıkıyor. Bu nedenle hesaplarda 0.92 yi kullanacağım)
Verim (Trafo) = 0.9  (%90)

Vaux = 5 Volt
Iaux = 0.05 Amp

f = 65kHz.

P = I*V \'den çıkış istenen güç bulunabilir. Benim devremde bu gücü Po = 4.617 Watt olarak aldım. Bu durumda Io biraz daha düşük çıkacaktır.

Pin = Po / Verim  = 5.13 Watt olur.

çalışma frekansı f = 65kHz ise T = 1/f = 15.4 μsec olur.

ton(max) = T/2 = 7.7 μsec olur. 

Dmax = 0.5  (yarım zamanda dolma, yarım zamanda boşalma için)

Bu zaman bizim L değerinin enerji altındaki zamanıdır. Yani eberjiye maruz bırakıldığı değerdir. Enerji verildiğinde L üzerinden akım üçgen dalga gibi yükselerek akar. Bizim istediğimiz Ip(pk) (I primary peak) değerine gelince enerjinin kesilmesi gerekir. Aksi halde saturasyon olur ve aşırı akım falan filan...

şimdi giriş gübü Pin = 5.13 Wat ise Iin(max) = Pin(max) / Vin(min)   = 5.13 / 30 = 0.171 Amp.  olacaktır.

Ip(pk) = (2*Pin(max)*T) / (Vin(min)*ton(max))
= 0.684 Amp. olur. Bu işte az önce bahsettiğim üçgensel L akım değeri. Bizim bu akıma geldiğimizde devreyi kesmemiz lazım ki, daha fazla akım akıp da saturasyon olmasın ve istenilen enerji birikimi sağlanmış olsun.

Flyback devrenin özelliği, diğerlerinden çalışma matığı olarak farklı olmasından kaynaklanıyor. ON zamanında depolanan enerji OFF zamanında çıkıştan alınıyor. Bir nevi sakla boşalt gibi. İşte zorlklar da buradan kaynaklanıyor. çünkü ne kadar enerji saklanacak ve saklanan enerji nasıl olacak da çıkışda istenilen voltajı verecek. Diyebilirsiniz ki; tur sayısına göre çıkıştan  istediğim voltajı alırım. İşte öyle olmuyormuş. Ben de önce sandım ve günlerim bunu anlamakla geçti. Sonuç olarak; elimizde bir enerji var ve bu enerji bizim çıkış sargımızda. Bu sargımızın da bir L değeri var. Bu çıkışa bağlı bir de RL yükümüz var. Yükümüzün değeri değiştikçe bizim de çıkıştan alacağımız volta değişecektir. Zaten Flybak devrelerin çıkışına mutlaka az da olsa minimum bir direnç bağlamak lazım. Aksi halde çok çok aşırı voltajlar görmek içten bile değil. çıkışta yük az ise 30 volt, tam yük var ise 5 volt görmeniz gayet notmaldir. TÜm bu durumları önlemek için feedback \'li bir regülasyon işte bu nedenle şart...!!! Belki biraz karıştı ama deneyince ne demek istediğimi ve her yerde yazmayan bu bilgiyi anlayacaksınız.

Devreye devam edelim:

Rin(eşdeğer) = (Vin(min))2 / Pin(max)
= 302 / 5.13  = 175.438 Ohm.

Buradan ;

L = Rin(eşdeğer) * T * (Dmax)2 / 2 = 175.438 * 15.4*10-6 * (0.5)2 / 2  = 337.37 μHenry

Devrenin tasarımı için bize lazım olan L değerini nihayet bulmuş olduk. İşin çoğunu hallettik. Sırada bu değere uygun ve saturasyona girmeyen bir trafo dizayn etmek ve sonra da devreyi kurmak kalıyor.

şimdilik bu kadar yazabiliyorum. İlk fırsatta devam edeceğim. Soracağınız şeyler varsa sorabilirsiniz.

Selamlar...


Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #96
Teşekkür ederim...

Yukarıda L değerini hesaplarken, değişik yöntemler de kullanılabilir. Hepsinin temel formülü aynı olmakla birlikte, değişik varyasyonları kullanılıyor ama sonuçta aynı yere çıkıyor. Bu formüllerdeki temel ilke:

Ip(pk) = 4 * Iin(dc)        .........  (1)

Burada Iin(dc) ----- > DC beslemeden çekilen DC akımdır.
           Ip(pk) ----- > L \'den ton zamanı boyunca akan üçgensel akımdır. Bu akımın DC değeri bize zaten Iin(dc) değerini verecektir.

Bu şekilde biz devremiz için maksimum çekilecek akımı öngörmüş oluyoruz.

Pin > Po   şartı da devrenin çalışması için gerekl iolan bir şarttır. Hesapların sonunda bunu da kontrol etmemiz lazım.

Yukarıda (1) diye yazdığım eşitlik mutlak ve mutlak en az sağlanması gereken bir değerdir. Bazı kitaplar L değerini düşürmek için Pin değerini daha da yükseltiyorlar ve bu durumda

Ip(pk) = 5.5 * Iin(dc) ve hatta hatta
Ip(pk) = 6 * Iin(dc)

4 katsayısı minimum katsayıdır. Bunun üstü seçime bağlıdır. Her kitap bu değeri kendine göre alıyor ve formülize ediyor. Sonuçta da bizler her yerde başka başka formüller görünce afallayıp kalıyoruz. Bizim bulduğumuz sonuç ile diğer bir kitaptaki sonuç uymuyor ve biz hata yaptık sanıyoruz. Oysa hata değil de yaklaşım farkı var. Bunu anlamam günlerimi aldı diyebilirim. Ben temel ilke olan 4 katsayısını alacağım. çünkü daha yüksek almanın L değerini düşürmede etkisi olsa da Bsat değerine yaklaşımı da arttırıyor. Deneyimlerle en ideali herkes devresine göre bulacaktır.

şimdi işin en can alıcı yerlerinden birisi olan N = ? tur sayısını hesaplamaya geldik.

İşte burada yukarıda elde ettiğimiz AL değerini kullanarak kolayca sarım sayımızı bulacağız. Yukarıdaki formülü N için tekrar yazarsak:

N = 1000*Karekök(Lp/AL)              ...................  (2)

Np = 1000*Karekök(337.37*10-6/210.86*10-3) = 40 Turns  olacaktır.

Np = 40 Turns


şimdi bu bulduğumuz L değeri ve hesapladığımız N değeri ile B değerinin neresinde çalışmış olacağımızı görmemiz ve saturasyon durumunu görmemiz lazım.

Bpk = 0.4*pi*Np*Ip(pk)*10-4 / (lg+MPL/μr)   ................. (3)

Eşitlik (3) \'ü yukarıda vermiştim ve şimdi tekrar burada da yazdık ve numaralandırdık. Bpk değerini hesaplarsak:

Bpk = 0.4*3.141*40*0.684*10-4 / (0.009 + 5.53/1810)
Bpk = 0.285 Tesla

Bsat= 3850 olarak düşünürsek 2850 uygun bir değer oluyor. Frekans yükselidkçe Bsat düşeceği için normal şartlarda 0.250 ve hatta hatta 0.200 \'ün üstüne pek fazla çıkmamak lazım. Fakat hassas hesaplarla gücü arttırmak adına mümkün olan en yüksek Bop. (B operating = B çalışma) değeri seçilebilir.

Kontrolümüzü de yaptıktan sonra Np sayımızı da bulduktan sonra sıra geldi Ns değerini bulmaya.

Ns = Np*(Vo + Vd) / Vin(min)    ...................... (4)  Burada Vo = çıkış voltajı,    Vd = çıkış diyotunda düşen voltaj

Ns = 40 * (5 + 0.6) / 30
Ns = 7.46  == 8 Turns olarak alabiliriz.  Burada bir üst tam sayıya yuvarlıyoruz ki, maksimum yük durumunda ve minimum input voltaj da ısı ile oluşan kayıpların da etkisi ile çıkış voltajı kaybımız olmasın.

şimdi buraya kadar standart hesaplama yaptık ve continuos veya discontinuos olayını dikkate almadık. Her 2 yöntemin kendisine göre avantajları olmasına rağmen anlamak açısından en güzeli discontinuos current yöntemini kullanmak ve gözlemlemektir. Bu yöntem de saklanan enerjinin tamamı yüke boşaltılmadan yeni cycle \'a geçilmez. T=1/f  bize 1 cycle \'ı verir.  Continuos current da ise enerjinin tamam boşaltılmaz ve 2. cycle \'a geçildiğinde L üzerinde hala bir miktat enerji olduğu için ilk başlangıç akmı sıfır(0) değil de kullanılmayan miktardan başlar. Yani 0 dan yüksek bir değerden başlar ve bizim istediğimiz Ip(pk) değerine kadar yükselir. İleride konuyu tamamlarsam şekillerle daha güzel açıklama şansım olur. şimdi şekil ekleme olayına girip de yavaşlamak istemiyorum. çünkü şekli bul, kes kopyala, yükle, ... gibi işler bayağı zaman alacaktır.

Ayrıca sabit frekans mı, yoksa değişken frekans mı olacağına da henüz karar vermedik. Sabit frekans için PWM yöntemi kullanmak lazım. Bunun için de PWM entegresi (UC3842 gibi...)  kullanmak gerekir. Fakat ben konunun net olarak anlaşılması ve teorinin temelinin kavranması için şimdilik entegre kullanmayacağım. Bu durumda bize kalan yöntel self-oscillating variable frequency flyback yöntemi. İşin esas zevki de inanın bana burada. Entegre ile yapınca işin hiçbir zevki kalmıyor. Standar devreye uygun direnç ve kondansatörleri hesapla ve devreyi kur. Hepsi o kadar. Hiçbirşey anlamadan ve neyin ne olduğunu anlamadan al sana bir devre. Ben buna karşıyım.  Transistör ile flyback olayında her aşamada neler oluyor açık seçik görmek mümkün olacaktır.

Her 2 yöntemde de yardımcı bir çıkışa ihtiyacımız var ki, hem regülasyonda hem de transistörleri sürmekte kullanılan enerjiyi elde etmiş olalım.

Buna Nfb veya Naux. denebilir.  Burada Vaux. \'yi de 5 volt alırsak Ns ile aynı sarım sayısını kullanabiliriz. İstenilirse devrenin durumuna göre 12 Volt veya 15 Volt gibi değerler de kullanılabilir. MOSFET kullanılacak sa kullanılan MOSFET \'e göre tetikleme voltajına uygun Vaux. seçilmelidir. Ben normal transistörlü (BJT) örnek vereceğim için 5 volt yeterlidir. MOSFET için en az 12 Volt olması gerektiğini unutmayalım.

Tüm sarımların yönleri aynı olmak şartı ile en alta primary sarılır ve üstüne Ns ve Naux aynı anda sarılır. İstenilirse sandiviç sarım da yapılır. Grişin ilk 20 turu alta onun üstüne Ns ve Naux birlikte ve daha sonra da girişin kalan 20 turu sarılır. Bu tür sarım daha avantajlıdır. Kaçak endüktans ve Eddy current da çok faydası vardır. Sarım sayısı 40 olduğundan pek fazla olmadığı için ben normal sardım ve hiçbir sorun olmadı. Fakat emeğini esirgemeyenler sandaviç sarımı denesinler...

Buraya kadar anlattığım hesaplarla trafo du sarmış olduk. geriye devrenin dizaynı ve kullanılacak malzemenin (direnç ve kondansatör) hesabı kalıyor. Bugünlük bu kadar bilgi aktarabiliyorum. İlk fırsatta devre aşamasına geçeceğiz. Fırsatı olanlar bir adet EL16 trafo alıp sarımı hazırlayabilirler. Devreyi de açıkladıktan sonra hızlı bir şekilde montaj edebilirler. Verdiğim tüm değerler çalışan değerlerdir. Bizzat test ettim. çalışır mı diye tereddüte hiç gerek yok. şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere...

Selamlar...

Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #97
Eyüp Bey
Elinize Sağlık,Harika bilgiler.Anlayamadığım 1-2 yer var ancak onları yazınız tamamlanınca soracağım.

Acaba tüm bu hesaplamaları excelde yada ,visual basicde,yardımcı olmak isteyen arkadaşlarla beraber hazırlasak  Fairchild yada ST firmaları gibi bizimde bir Flyback tasarım programımız olsa ,yani herşey var,olmaması içinde bir neden yok bence.

Bu arada çeviriyi işlerimden dolayı tamamlayamadım ama Eyüp  beyin bu anlattıklarının bir kısmı o yazıda da  anlatıldığından üzerine fazla düşmüyorum artık.

Selamlar

Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #98
Merhaba...

Hafta sonu deneme yapmak isteyenler için devre modelini veriyorum.  Nfb = 3 (MOSFET için 12 ve üstü lazım),  Ns = 5  Tur hesabı ile.....

Devrede kullanılan malzemelerin hesaplarını anlatacağım ama bunun hazırlığı biraz zaman alacak gibi. şu sıralar yine yoğunum. Yazıyı hazırlamak bir süre gecikebilir. Bu devre temel devredir ve daha da geliştirilecektir. TÜm bitmiş halini en sonunda vermiş olacağım.

Yapacaklara bol bol başarılar.

Selamlar...


Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #99
Tekrar merhaba..


Sorlarınız varsa şimdiden sorabilirsiniz. İleride karmaşa olmadan olayları teker teker çözeim...

Selamlar...

Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #100
Benim sorum yok.O bölümleride anladım

Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #101
Merhaba...

Bir süredir yine yazamadım. Bunun sebebi işlerin yoğunluğu ve ayrıca simülasyon sorunlarından kaynaklanıyor.

Yaptığım devreleri Proteus da simüle ediyorum ve gerçek devre ile karşılaştırıyorum. Paramatreleri düzgün ayarlayabilirsem sorun olmadan çalışıyor ama en ufak bir hatada çalışmadan hata mesajı veriyor. Bu durumda da ilerleme yapmam mümkün olmuyor. Pratikte çalışan devrenin değerlerini girdiğimde her zaman çalışmıyor. Aslında çalışıp nerede hata olduğunu göstermesini bekliyorum. Maalesef Proteusda bunu başaramadım. Hem proteus da devre modelleri de sınırlı. Her devre elemanının modeli yok.

Bu nedenle ben de PSPICE çalışmalarına başladım. Daha önce gözümü çok korkutan bu PSPICE aslında muhteşem bir şeymiş. şimdilik daha başlangıç aşamasında olmama rağmen şu ana kadar merak edip de cevabını bulamadığım birçok simülasyon çeşidini ve neredeyse sınırsız sayıda devre modelinin varlığını öğrendim. Proteus güzel ama bir yere kadar. PSPICE bence çok daha ileri. Fakat tamamen amaca uygun olduğu için görsel olarak bir osilaskop bağlayamıyorsunuz ama osilaskopdan daha mükemmel çizim alıyorsunuz. İlgilenenlere tavsiye edilir...

Flyback devremi PSICE ile modelledikten ve çalıştırdıktan sonra buraya tekrar yazacağım. Simülasyon olmadan doğrudan malzemlerle çalışmak hem pahalı ve hem de 220 V da en ufak bir hata da hayati tehlike var.

Selamlar...

Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #102
EYÜP HOCAM YAZININ DEVAMINI SABIRSIZLIKLA BEKLIYORUM ALLAH RAZI OLSUN BEN HAKAN İYİ çALIşMALAR.

 

Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #103

Mesut Kardeş
Kafanızın oldukça karışık olduğu zaten cümlelerinizden de anlaşılıyor,çünkü malesef formüllerde ,yöntemlerde karışmış gözüküyor. Gaussu bilinmeyen trafoların değerlerinin hesaplanmasının nasıl yapıldığını bir süre  sonra yazacağım yazıda açıklayacağım.
SMPS topolojileri ve temel devreleri http://www.smps.us/topologies.html burada izah ediliyor
Kolay gelsin


Selamlar 

Daha yeni katıldım. Sorunuma çare olacağını düşündüğüm bir sitedir inşallah...

Vereceğimiz bir proje için aşağıdaki özelliklere sahip endüktans için hangi nüve ve sarım sayısı vs.  gerekir, bununla ilgili bilgi talep ediyoruz.

20 kHz, 0.15 mH, Irms: 3 A, akım tepe değeri 12 A


Ynt: Ferit Trafo Genel Bilgi Paylaşımı

Yanıt #104
Merhaba
O alıntıyı yaptığınıza göre bu konuyu baştan sonuna kadar okumuşsunuz galiba.Ben orada sadece başlangıç işini kolaylaştırarak topolojilere göre sipir sayısını ve çekilebilecek gücü bulabilen bir excel dosyası hazırlamıştım.O hazırladığım excel dosyası Rapidde şu anda bulunmuyor ancak ona benzer bir program şu sayfanın alt bölümünde bulunuyor.http://www.bcae1.com/trnsfrmr.htm
Eğer pc de bulabilirsem tekrar rapide yüklerim.Umarım Eyüp bey yada diğer arkadaşlar da sorunuza daha çok yardımcı olurlar
Kolay Gelsin