Ana içeriğe git
Konu: Hi-Fi üzerine çeşitlemeler. (110 Kez okunmuş)

Hi-Fi üzerine çeşitlemeler.

Birçok forum sitesinde Hi-Fi (High-Fidelity) üzerine birçok çeşitlemeler yazılmaktadır.
Bu konuda ne yazık ki, okuyucular, genellikle yanlış bilgilendirilmekte, veya bazı geniş anlamlı kelimelerle anlatım muallakta bırakılmaktadır.
Bir örnek vermek gerekirse.
''Efendim Hi-Fi nin sonu yoktur''
''Hi-Fi kriterleri günümüzde eskilere nazaran çok daha üst seviyelerdedir''  Gibi.
 :D
Ne yani 3 temel unsur başta olmak üzere, birkaç ta genel teknik kriterlerin, bir cihazda yerine getirilebilmesinin mümkünatı yok mu?
1970 li yıllarda üretilmiş ve üzerinde Hi-Fi ibaresi bulunan bir plak okuyucu, günümüzde hala neden büyük rağbet görmektedir. Hatta çok daha eski yıllarda üretilen ve artık İLKEL denilebilecek bir teknoloji olan LAMBALI cihazların, günümüzde astronomik ücretlerle satılmasının sebebi sadece antika sınıfında oldukları içinmidir?
Buraya kadar değinilen temel şunu ifade etmektedir.
Hi-Fi tekniği, kaynak meteryalinden hoparlöre kadar olan sistemi ifade etmektedir..
KAYNAK ve OKUYUCULAR.
1 Pikaplar.
2 Band ve okuyucuları.
3 Radyo TV ve benzeri yayın araçları.
4 CD/DVD ya da PC gibi digital kaynaklar.
Her bir kaynak kendine özgü avantaj ve dejavantajlara sahiptir. Kaynak okuyucuları ise yapım tekniği ile ön plana çıkmaktadır. Hi-Fi kriterlerinde kaynakların ve okuyucularının büyük önemi bulunmaktadır.
Bu sebepledir ki iyi kalite yapılmış kaynak okuyucuları üzerinde Hi-Fi ibaresi bulunmaktadır.
YÜKSELTEÇLER: (Amplifikatörler)
Hi-Fi tekniğinde yükselteçlerin de önemi elbette büyüktür. Doğrusal olarak frekans sadakati ve gürültü faktörü bir yükseltecin en önemli kriterleridir. Elbette ki sinyalleri bozma oranı da bu kriterlerde önem arzetmektedir. Ancak insan kulağının algılama unsuru gözönüne alındığında bu unsur günümüz tekniğinde neredeyse iptal durumuna gelmektedir. Çünkü en basit bir yarı iletken bile %0.1 lerden hatta %0.001 gibi çok çok düşük oranlarda bozulma karakteristiği göstermektedir.
HOPARLÖRLER.
Hoparlörler bir Hi-Fi sitemin en uç noktasıdır diyebiliriz. Çünkü ön sistemler ne denli lineer özellik sunsa da, bir hoparlör yeterli doğrusallığı sunamıyorsa, o sistem doğrusallıktan uzaklaşacaktır. Bu sebeple bir Hi-Fi sistemde en önemli bileşen hoparlörlerdir.
Bu durumda alışagelmiş şu sözcük kısaca bir sistemi ifade etmektedir.
YENİ Hi-Fi SİSTEM ALDIM BEĞEDİNMİ? ;) Burada ifade edilen cihazlar bütünü, yukarda saymış olduğum 3 bileşeni ifade etmektedir. Kısacası bir Hi-Fi sistem tamamıyla kişilerin genellikle kendi mekanlarında hizmet veren aygıtlardır.
Hi-Fi sistemlerin kayıt tekniği ile olan ilişkileri.
Bir Hi-Fi sistem kayıt tekniği ile bağdaştırılamaz. Mono bir kayıt ile çok kanallı (SURROUND) kayıtlar elbette farklıdır. Çok kanallı kayıtlar bir sesin bizlere daha gerçekçi halini yansıtabilir. Ancak bunu Hi-Fi tekniği ile bağdaştırmamak gereklidir. Çünkü gelişen teknoloji bizlere daha yüksek bir dinamik band genişliği sunuyorsa, bu bir gelişmedir. Gelişmeler, kaynak ve okuyucu tekniklerini değiştirseler de amplifikatörler ve hoparlörler daima dominant olarak kalacaktır.
Bir kayıtta tonmaisterlerin rolü çok büyüktür. Ancak tonmaister, kayıt tekniğinde teknik kriterlere sadık kalıyorsa eleştirilemez. Bunun dışında herhangi bir enstrumanı kaydederken, o enstrumanı doğrusal bir frekans spectrumunda kaydetmiyorsa eleştirilir.
Yani bir tonmaister kemanı sağa, sola ya da arka plana yerleştirdi diye eleştirilemez. Ancak kemanın tüm frekans spectrumunu doğru kaydedememişse o tonmaisterin kayıt tekniği kötü denilmektedir.
Keza burada bir hususu da dile getirmek gereklidir.
Tonmaisterlerin kullandıkları cihazlar en üst seviye cihazlar olmalıdır. 1000TL lik bir mixer ile kayıt yapan bir tonmaister ile 100.000$ lık cihazla kayıt yapan tonmaister birbirleri ile kıyaslanamaz. Ancak kayıt meteryali üzerinde teknik cihazlar hakkında bilgi bulunmuyorsa O KAYIT iyi ya da KÖTÜDÜR ibaresi kullanılabilir.